Over BoKSW

De Body of Knowledge Sociaal Werk is een beschrijving van het kennisfundament voor het sociaal werk, bedoeld voor huidige en toekomstige sociale professionals. Huidige professionals kunnen de Body of Knowledge gebruiken om, waar nodig, hun kennis van het sociale domein bij te schaven. Voor studenten en docenten van sociaal agogische opleidingen vormt de Body of Knowledge een kader waaraan de kenniselementen uit de huidige opleidingen getoetst kunnen worden.

De Body of Knowledge is opgebouwd uit de onderdelen: Methodieken, Professionalisering, Sociaal Wetenschappelijk, Ethiek en Beleid & organisatie. Elke onderdeel bevat een introductie en een aantal vensters waarin de basiskennis is weergegeven.

Wat is het doel van de site?

Het doel van de Body of Knowledge Sociaal werk is om te komen tot een door het werkveld en opleidingen gedragen samenhangend referentiekader voor de sociale professional. De Body of Knowledge geeft inzicht in kennis die fundamenteel is om je werk als 'sociale professional' goed uit te kunnen oefenen.

Samenwerkingspartners

De afgelopen twee jaar is de Body of Knowledge Sociaal Werk tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen. Lectoren en andere experts binnen het sociale domein  hebben teksten aangeleverd voor de vensters van de Body of Knowledge. Alle vensters zijn bekeken en aangescherpt door de redactie. Onder elk venster kun je de schrijver van het venster terugvinden.

Redactie

Hans van Ewijk             Universiteit voor Humanistiek
Ed de Jonge                  Hogeschool Utrecht
Margot Scholte              Movisie en Hogeschool InHolland
Ard Sprinkhuizen           Movisie en Hogeschool InHolland
Paul Vlaar                      Movisie